Bezpečnostní analýza

Bezpečnost osob, majetku a informací

Základem pro stanovení odpovídajících bezpečnostních opatření je provedení bezpečnostní analýzy - zpracování bezpečnostní studie a vyhodnocení předpokládaných vnitřních a vnějších rizik, základem pro provedení kvalitní analýzy je správné definování aktiv společnosti.

Naše činnost:

  • Zpracování analýzy rizik
  • Zpracování vnitřních norem pro oblast bezpečnosti – zavedení systému řízení bezpečnosti (ochrana majetku, osob a informací)
  • Poradenství a zpracování dokumentace v oblasti působnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zavádění systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)
  • Zaváděni systému Business Continuity managementu – zpracování a následné testování Business Continuity Planu


Cílem je dosažení stavu, kdy jsou na efektivní míru omezeny hrozby na objekt a jeho zájmy a tento objekt je k omezení stávajících i potencionálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při něm spolupracovat. 

 
Přidejte si nás:www.facebook.com