Certifikáty

Certifikovaný manager bezpečnosti

Dne 11.6.2009 jsme získali certifikát společnosti ASIS International - Mezinárodní asociace bezpečnostních profesionálů.

Osvědčení o autorizaci ČKAIT

Autorizace ředitele společnosti ICS-systémy s.r.o. vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě číslo 24860. 

Osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení

Osvědčení ředitele společnosti ICS-systémy s.r.o.  vydané ITI Praha, pobočka Ústí nad Labem k provádění revizí elektrických zařízení ev.č. 4714/5/06/R-EZ-E2/ 

 

 
Přidejte si nás:www.facebook.com