Elektronické požární systémy EPS

Stručná charakteristika

Elektronické požární systémy (EPS) slouží k včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru v objektech, kde je to vyžadováno dle požárního posouzení nebo na základě přání vlastníka objektu. Základní funkcí systému je detekce požáru v jeho počátečním stádiu, kdy je snazší požár zlikvidovat, a tak předejít ohrožení života či zdraví osob a velkým škodám na majetku. Součástí EPS může být stabilní hasicí zařízení. 

  

Nabízíme: 


Díky odborným znalostem zkušených projektantů a techniků může naše společnost ICS–systémy s.r.o. nabízet technologie EPS od jednoduchých a cenově výhodných až po systémy rozsáhlé či aplikace pro prostory s velkým či specifickým rizikem.
 

 Reference 

  • subjekty státní správy - úřady, školy, sportovní areály, nemocnice
  • průmyslové areály, továrny, elektrárny, sklady
  • kancelářské budovy a areály - banky a pojišťovny, business centra
  • hotely a sítě hypermarketů

 

 
Přidejte si nás:www.facebook.com