Hotelové karty

Jedna hotelová karta je současně hotelovou platební kartou pro bezhotovostní platby v hotelových restauracích nebo za čerpání služeb a zároveň umožňuje přístup do vymezených částí s možností platby za tyto služby. 

 

Výhodou hotelového přístupového systému je, jeho řešení v režimu provozu on-line, takže v každém okamžiku jsou k dispozici nejaktuálnější informace o obsazení pokojů, možnosti energetických úspor, využití hotelových služeb či zabezpečení proti násilnému vniknutí do pokojů.

 

Jak funguje hotelová karta pro hotelový přístupový systém? Ten spolupracuje s hotelovým rezervačním systémem. Na recepci obdrží host svou platnou identifikační hotelovou kartu, která má nastavenou platnost použití a práva přístupu.

 

Vstup do pokoje je pro hotelového hosta velmi jednoduchý a spočívá pouze v přiblížení identifikační karty s příslušnými oprávněními ke snímači karet. Standardní čtecí vzdálenost se pro běžné karty pohybuje kolem 6 cm a pro uvažovanou aplikaci je zcela dostačující.

 

Pro využití hotelové karty, jako karty platební, se také nastaví typ účtu a možnosti plateb za služby a zboží.
 

Jediná karta umožňuje:

  • vstup do pokoje
  • ovládání elektrospotřebičů v jednotlivých pokojích
  • ovládání výtahů
  • přístup do dalších povolených prostor (parkoviště, wellness, sport, apod.)
  • ovládání šatních skříněk
  • placení v hotelových barech a restauracích
  • využívání dalších služeb (půjčovna kol, skipas, apod.)
Výsledné vyúčtování za kartu poskytne rychlé a přehledné informace o všech využitých službách pro vystavení hotelového účtu.
 
Energetické úspory a karty
 
Jak lze dosáhnout energetické úspory? Při vstupu do hotelového pokoje je po stránce zásobování elektrickou energií zajištěno pouze základní osvětlení a z hlediska vytápění nebo klimatizace se provozuje většinou pouze temperovací režim. Poté, co hotelový host vstoupí do pokoje a vloží – zasune svou hotelovou identifikační kartu do mechanické jednotky, sepne se kontrolní kontakt a tato informace o obsazení pokoje se přenese do systému pro měření a regulaci. Systém měření a regulace tak získá informaci o obsazení pokoje a následně zajistí nejen plnou dodávku elektrické energie, ale i komfortní uživatelský režim vytápění nebo klimatizace. Při odchodu hosta z pokoje je opět ze „Zásuvné jednotky“ odebrána hotelová karta a následně, po uživatelsky nastavitelné časové prodlevě, systém přejde opět do udržovacího stavu.
 
Přidejte si nás:www.facebook.com