Hotelový informační systém

Hotelový informační systém je nedílnou součástí úspěšného provozu každého většího ubytovacího zařízení. Hotelové systémy se od sebe liší především objemem funkcionalit, rozhraním a výstupními daty.

Při rozhodování o volbě hotelového informačního systému je nezbytně nutné předem stanovit prioritní funkcionality v kontextu všech poskytovaných hotelových služeb.  

Využití lze dále kombinovat modulovým napojením systému na další prvky jako je IPTV, MaR, zámkový systém, účetnictví nebo webbooking.

Důležitým aspektem při výběru je implementace a úložiště dat, možnost externích přístupů a především sběr dat a jejich exportu k dalšímu využití.

 

HIS může obsahovat tyto subsystémy:

  • Ubytovací agenda – vedení agendy rezervací a pobytů klientů, vyúčtování pobytů všech typů klientů (individuální klienti, cestovní kanceláře, zdravotní pojišťovny, firemní klienti a další) a recepčních služeb.
  • Zdravotní agenda – vedení lékařské, sesterské a laboratorní agendy, evidence a tvorba zdravotnické dokumentace.
  • Rehabilitační agenda – vedení agendy spojené s plánováním a prodejem léčebných procedur a wellness služeb klientům.
  • Stravovací a skladová agenda – vedení agendy skladů, restaurací, jídelen a normování stravy.
  • Manažerský informační systém – komplexní nástroj pro on-line sledování a kontrolu výkonnosti, efektivnosti, dodržování definovaných normativů a celkovou podporu manažerského a marketingového rozhodování.
  • Možnosti integrace - integrace s ekonomickým informačním systémem, kartovými systémy a systémy pro kontrolu vstupů (např. turnikety), registračními pokladnami a telefonními ústřednami.

 

Výše uvedené subsystémy se dále dělí na jednotlivé provozní moduly pro řešení specifických agend. 

 
Přidejte si nás:www.facebook.com