• slide1

  Naše reference: Menuet Karlovy Vary, kompletní slaboproudé systémy EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, včetně projektové dokumentace

 • slide2

  ISŠTE Sokolov - systémy EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, optika, multimediální vybavení, včetně projektové dokumentace, kompletní silnoproud

 • slide3

  Rezidence Triplex Karlovy Vary - slaboproudé instalace, požární ucpácky

 • slide4

  Hotel Dvorana Karlovy Vary kompletní slaboproudé systémy IPTV, EPS, NZS, PZTS, CCTV, STK, včetně projektové dokumentace

Konference o bezpečných školách bude v květnu 2017

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017 se bude konat v Národní technické knihově ve čtvrtek 25. 5. 2017. Vystoupí na ní odborníci z oboru a prozradí detailní informace týkající se komplexní bezpečnosti ve školách a školských zařízeních všech stupňů. Již třetím rokem budeme mít možnost s lidmi, kteří v oblasti bezpečnosti něco dokázali, budeme poslouchat jejich zkušenosti, filozofii a sledovat, jak budou inspirovat posluchače.

 

První panel konference s názvem „DOBRÁ PRAXE ze Středočeského kraje“, zcela jasně naznačuje, kam bude směřovat. Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Krajského úřadu Středočeského kraje, nám komplexně představí priority kraje k zabezpečení jejich škol a školských zařízení, zmíní financování a také jejich úspěšné vzdělávací semináře, které pořádali v jednotlivých regionech spolu s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje. Do svého panelu si mimo jiné přizve i dva zřizovatele škol a to přesněji Ing. Jana Slabého, starostu města Neveklov a Mgr. Martina Kupku, starostu města Líbeznice.

 

A co nám přinese další všeobecný panel „Zkušenosti, inspirace a filozofie oborových partnerů?“ Například představení nově vzniklé Asociace Bezpečná škola. „Přestože se hrozby a z nich plynoucí rizika v zásadě shodují, každá škola je zcela originální svojí lokalitou, stavebním provedením, izolovaností či propojením s komerčními subjekty, skladbou žáků a pedagogů, zavedenými řády, pravidly a dalšími parametry. To vše je nutné vzít v úvahu při posuzování a návrhu bezpečnostních opatření. Neexistuje jednotné řešení pro všechna školská zařízení. Existují jednotné principy a etalony požadované bezpečnosti. Ty se musí vzít pečlivě na vědomí a postupnými procesy implementovat do případu každého jednotlivého školského zařízení,“ říká předseda asociace Ing. Libor Sladký a dodává: „Častým omylem školských zařízení je pouhá instalace technických prostředků (zabezpečovací systém, kamery, kartový systém, turnikety, generální klíče,… atd.), a to bez vzájemné vazby. Ve snaze šetřit jsou často instalované systémy zcela autonomní, bez možnosti společné komunikace a řízení, bez zpětné analýzy a dalších nezbytných požadavků. V rámci auditů školských zařízení je v mnoha případech výsledkem doporučení, aby školské zařízení okamžitě zastavilo investice do technických prostředků až do doby, kdy bude zpracován opravdový a smysluplný projekt.

 

Technologie jsou důležitým podpůrným prostředkem, který usnadňuje dodržování režimových opatření. Bez nastavení režimu (byť se může zdát omezující jak pro pedagogy, tak pro rodiče) a odborných školení a seminářů je pouhé řešení na úrovni instalace technických prostředků nekoncepční a neúčinné. V současné době není příliš pravděpodobné, že by bylo v silách jednotlivých zřizovatelů škol se této specifické bezpečnosti při ochraně měkkých cílů plnohodnotně věnovat. Pokud budou chtít školy brát ochranu svých žáků a sebe sama vážně, budou muset být samy iniciativní. Asociace a členství v ní je pro školy významnou pomocí. Již dnes sdružuje odborníky a specialisty v popisované oblasti.“

 

 

 
Přidejte si nás:www.facebook.com