Kontrola přístupu a docházky ACS

Přístupové systémy zajišťují ochranu prostor před vstupem nepovolaných osob společně s přesnou evidencí pohybu po objektu nebo areálu. Elektronická kontrola vstupu zajistí registraci jednotlivých průchodů včetně otvírání vstupů, ale také evidenci pokusů o neoprávněný průchod.

Docházkové systémy jsou zařízení pro kontrolu docházky osob. Umožňují registraci docházkové evidence, výpočet odpracované doby podle algoritmizace zadané uživatelem a také otevírání vstupů.

Při návrhu řešení docházkových a přístupových systémů provádíme samozřejmě analýzu provozu a nutné úrovně zabezpečení. Umíme navrhnout komplexní řešení v návaznosti na informační systémy (personalistika, mzdy),  snadnou administraci a obsluhu společně s dlouhodobou spolehlivostí a technickou podporou.

Co nabízíme

 

 
Přidejte si nás:www.facebook.com