Nemocnice a zdravotnictví

Pro vytvoření moderního a bezpečného prostředí ve zdravotnických zařízeních nabízíme tyto systémy:

 

  • sestra-pacient, komunikační a signalizační
  • kamerové systémy (CCTV)
  • elektronického zabezpečení (PZTS)
  • požární signalizace (EPS)
  • kontroly vstupu (ACS) – přístup, docházka, parkovací, stravovací
  • mechanických zábranných prostředků
  • IP telefonie, telefonní ústředny (PBX)
  • strukturované kabeláže (STK), 
  • evakuačního rozhlasu (ER)
  • jednotného času.

 

Společnost ICS systémy nabízí kromě kompletního řešení slaboproudých systémů pro zdravotnická a pečovatelská zařízení nově i vyvolávací a orientační systémy, které usnadňují orientaci a organizaci pacientů v rámci nemocničního komplexu.

 

Tato řešení umožňují managementu nebo konkrétnímu pracovišti rychleji a kvalitněji předávat informace svým klientům. Jedná se o širokou škálu digitálních informačních poutačů na bázi LCD displejů o různých úhlopříčkách.

 

Poskytujeme také řešení na míru dle specifikací jednotlivých zdravotnických subjektů - nemocnic všech typů (fakultní, státní, krajské, městské, soukromé) a dalších zdravotnických zařízení (seniorská zařízení, poliklinik, léčeben, doléčovacích ústavů, lázní).

 

Využitím novodobých slaboproudých technologií spolu s integrací informačních softwarů dochází nejen k zjednodušení a zprůhlednění základních rutinních činností zdravotnických zařízení ale i k vytváření ekonomické stability a zvýšení úrovně péče o pacienty.

 

 

 
Přidejte si nás:www.facebook.com