Ozvučení a evakuační rozhlas ER

Stručná charakteristika systému

Systém slouží k řízené evakuaci osob ze zabezpečených ubytovacích nebo kancelářských prostor při vzniku ohrožení. Evakuační rozhlas se využívá jednak k upozornění na nebezpečí požáru, na vzniklé havárie (vody, plynu…), výpadky elektrické energie, živelné pohromy a mimo výše uvedené i k samotnému informativnímu vysílání. 

Evakuační rozhlas bývá integrován spolu s elektronickými zabezpečovacími (EZS) a protipožárními systémy (EPS) pro koordinaci činnosti v případě požárů nebo jiných hrozeb. Evakuační rozhlas lze kombinovat i s místním rozhlasem (hudba na chodbách, hlášení atd.). V tomto případě reproduktory evakuačního rozhlasu v době, kdy není vyhlášen poplach, slouží k šíření obecných informací ve společných prostorách.

 

 
Přidejte si nás:www.facebook.com