Profil společnosti

Naše společnost Vám poskytuje kompletní dodávky v oblasti slaboproudých instalací a požárních řešení pro výstavbu obchodních a administrativních center, veřejných budov, obytných budov i rodinných domků. Od roku 1998, kdy byla naše společnost založena dokazujeme, že naše firma je dostatečně stabilní a spolehlivá. Jsme schopni vyjít vstříc nejrůznějším náročným požadavkům našich zákazníků z různých sektorů trhu.

Poslání firmy

Posláním naší firmy je klientovi pomoci najít a navrhnout optimální řešení a následně zajistit dodávku technologických prvků v oblasti slaboproudých systémů a požární bezpečnosti včetně kompletního obchodně-technického servisu, projekce nebo zajištění celé realizace.

Základem našeho poslání je osobní kontakt s klientem a zjištění jeho skutečných potřeb, jeho výsledkem pak získání plné důvěry klienta, přátelství a přispění tak k lepším vztahům ve společnosti.

Své působení chápeme zejména jako službu klientovi, kterému v našem oboru efektivně navrhneme a včas dodáme to, co skutečně potřebuje k realizaci svého stavebního díla, a to vždy k jeho maximální možné spokojenosti.

 

 
Přidejte si nás:www.facebook.com