Projekce a rozpočty

Součástí komplexních služeb v oblasti slaboproudé elektrotechniky je projekční oddělení. Toto oddělení se zabývá technickou přípravou zakázek, hlavní činnost je vypracování technických návrhů s předběžnou cenovou nabídkou, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, podrobné položkové rozpočty, realizační projektové dokumentace, technický dozor v průběhu stavby, technický dozor při zkušebním najetí technologie.
 

Projektujeme:

 • kamerové systémy CCTV
 • strukturované kabeláže STK
 • počítačové sítě a sítě WiFi
 • elektrická zabezpečovací signalizace EZS
 • elektrická požární signalizace EPS
 • telefonní sítě vnitřní a ústředny PBX
 • domácí telefony a videotelefony DT
 • ozvučení a evakuační rozhlas ER
 • přístupové systémy ACS
 • společné televizní a satelitní rozvody STA
 • jednotný čas JČ
 • měření a regulace, automatizace MaR


Projekční práce provádíme v rámci realizace vlastních zakázek, nebo formou projektování na zakázku pro externího zákazníka. Pro externí zákazníky jsme schopni poskytnout technickou pomoc při realizaci projektu formou autorského dohledu, dodávku jednotlivých komponentů, případně zajistit uvedení do provozu.

Zabezpečujeme všechny projektové stupně v rozsahu:  

 • předprojektovou a projektovou přípravu
 • vypracování dokumentace k územnímu řízení
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby (prováděcí projekt)
 • vypracování cenové kalkulace (návrh rozpočtu)
 • vyřízení výkopových povolení, územního řízení

Rozpočty slaboproudých systémů a technologií:
 • návrhové odhady
 • projekční odhady
 • položkové rozpočty
 • výkaz výměr
 • slepé rozpočty
 • průběžné soupisy provedených prací
 
Přidejte si nás:www.facebook.com