Protipožární ucpávky

Požární ucpávky se požívají v obytných budovách, průmyslových halách, atd. Požární odolnost definuje norma ČSN 13501 – 2, která stanovuje, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny ucpávkami tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a musí vykazovat mezní stav celistvosti E a limitních hodnot na neohřívaném povrchu konstrukce I.

Naše společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti protipožární ochrany staveb. Provádíme protipožární ucpávky, nátěry, nástřiky, omítky, obklady, dodávku a montáž protipožárních uzávěrů a související stavební práce. Používáme certifikované materiály renomovaných výrobců.
 

Požární odolnosti:

  • EI 30, EI 60, EI 90, EI 120


Druhy využití:

  • pro jednotlivé kabely
  • pro svazky kabelů
  • pro kabelové lávky
 
Přidejte si nás:www.facebook.com