Servis a revize

Společnost ICS-systémy s.r.o. v rámci svých služeb nekončí předání komplexně zhotoveného díla investorovi, ale na dodané technologie a montážní práce poskytuje záruční a pozáruční servis. Zákazník podpisem servisní smlouvy získává dlouhodobou péči o svou investici, spočívající v pravidelném monitoringu stavu zařízení, včasné lokalizaci závad a jejich pružné odstranění. Společnost ICS-systémy s.r.o., jako servisní organizace, vede ve své databázi přehled o posledních provedených revizních prohlídkách stanovených zákonem, zákazníka na skončení platnosti sama upozorní a nové revizní prohlídky provede kmenovými zaměstnanci.

V oblasti revizí nabízíme následující služby:

 • revize slaboproudých systému EZS, EPS, CCTV
 • revize silnoproudých instalací do 1 000 V
 • stanovení vnějších vlivů (určení prostředí)
 • lokalizace závad pomocí nejmodernějších měřících přístrojů


Pro všechny uvedené tipy revizí máme vyškolené pracovníky, kteří zajistí profesionální přístup a údržbu všech uvedených systémů a zařízení.

V oblasti servisní činnosti nabízíme následující služby:

 • servisní a poradenskou činnost slaboproudých systémů
 • preventivní prohlídky a zkoušky zabezpečovacích systémů
 • dosažitelnost servisních techniků 24 hodin denně
 • rychlý a profesionální přístup
 • dostatečný rozsah náhradních dílů pro instalované technologie
 • ON-LINE servis prostřednictví vzdáleného přístupu
 • monitoring stavu pomocí úzké spolupráce s pulty centrální ochrany
 • dostatečný počet profesionálních pracovní s různými specializacemi


Pro všechny uvedené systémy a zařízení máme vyškolené pracovníky, kteří zajistí profesionální přístup a údržbu všech uvedených systémů a zařízení. Servisní činnost zajišťuje naše společnost na základě uzavřených servisních smluv na záruční i pozáruční servis. Záruční servis poskytujeme na námi instalované provozní soubory. Pozáruční servis jsme připraveni v případě Vašeho zájmu převzít nad provozními soubory instalovanými kteroukoli firmou po předchozí analýze.
 

Součástí servisu a revize:

 • pololetní kontroly funkčnosti zařízení
 • periodické revize


Vlastní servisní práce zahájí naši pracovníci do 6 hodin od nahlášení závady. Servisní službu poskytujeme 24 hodin denně ve všech dnech kalendářního roku. V případě Vašeho bližšího zájmu o tuto službu Vám předložíme konkrétní ceny servisu, které jsou stanoveny v závislosti na velikosti provozního souboru.  
Přidejte si nás:www.facebook.com