Stabilní hasicí zařízení SHZ

Systémy stabilních hasicích zařízení (SHZ) patří mezi vyhrazená požárně-bezpečnostní zařízení dle Vyhlášky MV č. 246/2001Sb. a jsou jedním ze základních systémů pro zajištění protipožární bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Jsou určeny pro automatický hasební zásah v případě požáru v koordinaci se systémy detekce požáru a systémy pro řízení evakuace.

 

Vodní SHZ

Sprinklerová stabilní hasicí zařízení využívají vodu jako hasicí médium. Nejstarší, nejrozšířenější a současně velmi spolehlivý systém hašení s dlouhou životností.

 

Sprinklerová stabilní hasicí zařízení jsou samočinné hasicí systémy využívající vodu jako hasící médium. Jsou nejstarším a současně nejrozšířenějším samočinným hasicím zařízením. Jejich výhodou je rychlé působení, automatické vyhlášení poplachu, levné hasící médium, široký rozsah použití, vysoká spolehlivost a dlouhá životnost. Sprinklerová SHZ , kterými se zabýváme jsou:

 

  • Mokrá soustava
  • Suchá soustava
  • Soustava s předstihovým řízením
  • Sprejová SHZ (dříve označována jako drenčerová nebo záplavová)
  • Vodní clony a skrápěcí zařízení
  • Polostabilní hasicí zařízení

 

Plynová SHZ

Technologie plynových SHZ se používá převážně tam, kde nelze použít vodní, pěnová, či prášková SHZ, nebo tam, kde by tyto alternativy způsobily větší škodu na majetku. S ohledem na ekologii a životní prostředí nabízíme zejména inertní plyny zn. Proinert a FirExting, nicméně v naší nabídce nechybí ani chemická hasiva jako jsou Novec 1230, Ecaro či FM-200. Plynová SHZ s hasivem IG-55 (argon/dusík), IG-541 (argon/dusík/CO2), IG-100 (dusík), IG-01 (argon) jsou v současné době považovány při maximálnímu vztahu k ochraně životního prostředí a lidského zdraví jako nejlepší možná varianta, jaká se na trhu vůbec vyskytuje. 

 

Stránky: 1 2 Další »
 
Přidejte si nás:www.facebook.com