Stabilní hasicí zařízení SHZ

Pěnová SHZ

Proti požárům uhlovodíků, jako např. benzín, se voda nedá často přímo použít, proto se k hašení používá pěna. Hašení pomocí pěnového roztoku je také vhodnou variantou pro požáry pevných látek a kapalin.

 

Pěnová SHZ používá k uhašení vzduchovou pěnu, ta se vyrábí z pěnotvorného roztoku vytvářeného z vody a pěnidla, typ pěny je určován množstvím přimíchaného vzduchu. Pěnové stabilní hasicí zařízení se používá při ochraně hořlavých kapalin. Ve skladech nebezpečných látek, v technologických zařízeních s hořlavými kapalinami, v prostorech s kabely, v letadlových hangárech, v petrochemickém a chemickém průmyslu apod. Pěnová vrstva zamezuje přístupu kyslíku, čímž uhasí vzniklý požár a následně brání opětovnému vznícení hořlavé kapaliny. U polárních rozpouštědel tedy s vodou mísitelných hořlavých kapalin, jako jsou alkoholy, estery, ketony potřebujeme speciální druhy pěnidel, které zajistí vytvoření dělící vrstvy, na které potom pěna plave.

 

Vysokotlaká mlhová SHZ

Vysoká úspora hasicí vody, materiálu při maximálním ochlazovacím, absorpčním a hasícím účinku. Speciálně vyvinuté hasicí trysky v kombinaci s vysokým tlakem a minimálními vzniklými škodami způsobené hašením.

 

Hašení vysokotlakou vodní mlhou je poměrně nová a revoluční technologie. Tato technologie používá k hašení speciálně vyvinuté hlavice – trysky, kterými je pod určitým tlakem vzhledem k druhu umístění a použití, hnána voda jako hasivo. Ta je dále rozprašována do prostoru s extrémně silným účinkem ochlazování okolního vzduchu a místa požáru, absorpcí škodlivin vzniklých požárem a vysokým hasicím efektem. Pro rozvod vody jsou používány vysoce kvalitní nerezové trubky o průměrech 10 – 60mm ve kterých je tlak až 160 barů při spuštění systému.

 

Stránky: « Předchozí 1 2
 
Přidejte si nás:www.facebook.com